Saturday, November 5, 2011

Ragnhild Monsen on Facebook – not active

facebook logo

Det finnes en rekke personer med navnet RAGNHILD MONSEN på Facebook.


Dette Ragnhild Monsen har en Facebook-nærvær, men er ikke aktiv på Facebook


Facebook tilstedeværelse er nødvendig på grunn av forvirring om hvilke Ragnhild Monsen folk tar kontakt med

 

There are a number of people with the name RAGNHILD MONSEN on Facebook.

This Ragnhild Monsen is on Facebook but is not active on Facebook.

The Facebook presence is needed because of confusion as to which Ragnhild Monsen people are contacting